Om byrån

Juridisk konsultverksamhet med
inriktning på fastighets- och miljöjuridik sedan 1995

Advokatbyrån Mark & Miljö är en nischbyrå med inriktning på fastighets- och miljöjuridik. Kontoret finns i Karlskrona men verksamhet bedrivs i hela landet. Byrån ägs och drivs av advokat Mats Nilsson. Mats Nilsson har arbetat med juridisk konsultverksamhet med inriktning på fastighets- och miljöjuridik sedan 1995. Firman startades 1998 och bolagiserades 2003.

Byrån drivs av advokat Mats Nilsson. Jur kand examen i Lund (1993), tingsmeriterad i Karlskrona tingsrätt (1993-1995), verksam vid LRF Juridiska Byrån AB och på Advokatfirman Wagenius HB (1995-1998), verksam i egen byrå (från 1998).

Byrån har sedan 2003 använt sig av ett vildsvin som logga. Vildsvinet visar inte bara att byrån har en inriktning mot den riktigt jordnära juridiken utan även att den gör ett grundligt och gediget jobb. Vildsvinet bökar på tills det hittar vad det söker. Med samma inställning jobbar vi enträget på tills klienten har fått den hjälp som behövs.